Welkom

KNA Hardenberg en Crescendo Gramsbergen in harmonie 

Crescendo Gramsbergen en KNA Hardenberg gaan samenwerken. In het nieuwe jaar starten de muziekverenigingen hun samenwerking door gezamenlijk te gaan repeteren. Ook de jeugdleden zullen gezamenlijk gaan optrekken in het jeugdorkest.

Het bestuur van KNA geeft aan: “Al langere tijd hebben we te maken met een dalend ledenaantal. Ondanks diverse acties lukt het niet om deze trend te doorbreken. Hierdoor wordt het lastig om nog als volwaardig orkest te kunnen optreden en moet er regelmatig een beroep gedaan worden op invallers.” Deze invallers werden de afgelopen tijd o.a. gevonden bij Crescendo Gramsbergen. Andersom werd er ook door Crescendo een beroep gedaan op muzikanten van KNA.

Toen KNA besloot om voor hun jeugdleden een oplossing te zoeken, kwamen ze al snel terecht bij Crescendo. Evenals KNA een harmonie-orkest en bovendien dichtbij Hardenberg gelegen. In de gesprekken die volgden tussen beide besturen, kwam naar voren dat de orkesten elkaar goed kunnen helpen en elkaar ook kunnen aanvullen. Niet alleen tijdens de concerten, maar ook tijdens de repetities. De leden van beide orkesten kunnen zich vinden in de voorgenomen samenwerking.

Het bestuur van Crescendo vult aan: “Op woensdag 3 januari gaan we van start en repeteren we voor het eerst samen. Dat doen we in Gramsbergen. We nemen de tijd om aan elkaar te wennen. Voorlopig blijven beide verenigingen bestaan en spelen onder één vlag. Op termijn zullen beide verenigingen als één eenheid gaan musiceren. We verheugen ons erop om straks allemaal weer in een vol orkest te spelen, want dat is toch prachtig!”

 

Kunst Na Arbeid

Muziekvereniging Kunst na Arbeid is opgericht op 18 augustus 1904. KNA is een harmonie.

Naast kopersecties heeft een harmonie ook een sectie van houten instrumenten zoals klarinet of hobo.

KNA speelt in de 4e divisie van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen.