Sponsoring

Muziek maken kost geld. Niet alleen voor de muzikanten maar ook voor Kunst na Arbeid. Denk maar aan de aanschaf en onderhoud van instrumenten en de aankoop van bladmuziek.

Het bestuur en de leden zetten zich met allerlei acties in om extra inkomsten te genereren. U kunt daar ook aan meewerken.
Wij zijn er van overtuigd dat de associatie met cultuur in het algemeen en muziek in het bijzonder bijdraagt aan een positief imago van uw bedrijf.

Bent u geinteresseerd in uw mogelijkheden om ons te sponsoren dan nodigen wij u van harte uit om hierover contact op te nemen met Geert Overweg. Telefoon 0523-270857.